Training loopbaankeuzes

Heroriëntatie op je loopbaan

Aanbieder

Van Dam Loopbaanbegeleiding

Tijdsduur

Drie dagen van 9.30 - 16.00 uur

Kosten

De Training Loopbaankeuzes bedraagt € 600 exclusief BTW en inclusief trainingsmap en lunch. Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Doelstelling

Een groepsgewijs traject waarin gewerkt wordt aan een duidelijk profiel en een plan van aanpak om gericht aan de persoonlijke loopbaandoelen te werken.

Doelgroep

Mensen die reeds enige jaren werkzaam zijn en zich groepsgewijs wensen te heroriënteren op hun loopbaanontwikkeling.

Werkwijze

Na de aanmelding voor de Training loopbaankeuzes neemt een trainer van Van Dam Loopbaanbegeleiding contact op met de kandidaat voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt afgestemd of de wensen en verwachtingen van de kandidaat en het productaanbod voldoende op elkaar aansluiten.

Trainingsprogramma

  • Dagdeel 1: Het formuleren van loopbaandoelen
  • Dagdeel 2: Carrièretypecasting en favoriete activiteiten
  • Dagdeel 3: Persoonlijke effectiviteit en centraal motief
  • Dagdeel 4: Beroepenoriëntatie en netwerken
  • Dagdeel 5: Creatieve loopbaanplanning en belemmeringen
  • Dagdeel 6: Profielschets en plan van aanpak

Werkwijze

In een groep van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers wordt gewerkt aan het vergroten van inzichten betreffende de eigen loopbaanontwikkeling. Op grond van werkervaringen uit het verleden, zelfanalyse en wensen ten aanzien van de toekomst worden de mogelijkheden voor de verdere loopbaanontwikkeling uitgekristalliseerd. Als instrument hiervoor krijgt iedere deelnemer een trainingsmap met oefeningen die thuis gemaakt kunnen worden. De training bestaat uit 6 dagdelen van elk 3 uur.

Resultaat

Aan het eind van de training heeft de kandidaat een profielschets gemaakt, bestaande uit een persoonsprofiel en een beroepsprofiel. In het persoonsprofiel beschrijft de kandidaat zijn/haar inzichten omtrent kwaliteiten, sterkte/zwakteanalyse en kennis en vaardigheden door antwoord te geven op de vragen: Wie ben ik? en Wat kan ik? In het beroepsprofiel beschrijft de kandidaat de gewenste functie en werksituatie, oftewel: Wat wil ik? Gekoppeld aan de profielschets maakt de kandidaat een plan van aanpak waarin de loopbaandoelen worden beschreven met de activiteiten die nodig zijn om deze te realiseren.

Meer informatie & Aanmelden