Reverse Recruitment

Goed werkgeverschap

Aanbieder

Aatop Zorg

Tijdsduur

20 uur. De uren worden verspreidt over een periode van ongeveer 3 maanden. Er is wekelijks een contact en tweewekelijks een individuele sessie voor training en begeleiding. De planning wordt na kennismaking gezamenlijk gemaakt.

Kosten

Reverse recruitment kost € 1.500 exclusief btw en inclusief trainingen.

Doelstelling

Aatop Zorg begeleidt op een pro-actieve en praktische wijze kandidaten bij het zoeken en vinden van een nieuwe (tijdelijke) baan buiten de organisatie. De doelstelling is de kandidaat zo snel mogelijk een nieuwe baan te laten vinden. Het activeren van de kandidaat om op een zelfstandige, verantwoordelijke en efficiënte manier te zoeken naar een nieuwe baan is essentieel in het traject.

Doelgroep

Iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan, gedwongen of vrijwillig, kan deelnemen aan reverse recruitment.

Werkwijze

Begeleiding

Wekelijks (telefonisch) contact met de medewerker over de voortgang;

Tweewekelijks individuele begeleidingssessie over voortgang, training en advies;

Maandelijks rapportage richting en contact met procesverantwoordelijke(n) binnen de opdrachtgevende organisatie;

Periodiek overleg met eventuele betrokken outplacementorganisatie over voortgang en aanpassing van profiel, zoekcriteria van medewerker.

Activiteiten

1ste gesprek: wederzijdse kennismaking met o.a. inventarisatie van het profiel, inventarisatie van de te gebruiken zoekcriteria;

2de gesprek: afstemming en verdere aanscherping zoekcriteria, quick scan van o.a. CV, Linkedin-profiel, alg. sollicitatiebrief, e.d.; initieel overleg over inpasbaarheid op bestaande bemiddelingsopdrachten van Aatop;

Matching aan openstaande bemiddelingsopdrachten binnen Aatop;

Inzet Aatop-netwerk: contact met bestaande klanten. Dit is een pro-actieve werkwijze, waarbij wij de mogelijkheid nagaan bij onze opdrachtgevers, over inpasbaarheid van medewerkers;

Sollicitatietraining;

Inzet en aanboren nieuwe netwerken: maatwerkzoektocht naar potentiële werkgevers voor medewerker (o.a. job hunting);

Begeleiden van de gestarte sollicitatieprocedures;

Afronding en evaluatie van de succesvol afgesloten procedures;

Resultaat

De kandidaat kan zich goed presenteren bij werkgevers en heeft kwalitatief goede profielen op Social Media, CV en brief. De kandidaat weet wat zijn of haar talenten zijn, is in staat zelf goed sollicitaties uit te voeren en sollicitatiesprocedures te doorlopen.

Meer informatie & Aanmelden