Outplacement

stilstaan bij je loopbaanontwikkeling

Aanbieder

Van Dam Loopbaanbegeleiding

Tijdsduur

6 maanden; tweewekelijks een individuele sessie en tweewekelijks een groepstraining.

Kosten

Het Outplacementtraject bedraagt € 3.150 exclusief BTW en inclusief heroriëntatieprogramma en (online) testen.

Doelstelling

De doelstelling van het Outplacementtraject is dat de kandidaat binnen een, naar omstandigheden, redelijke termijn een passende functie vindt. De haalbaarheid van deze doelstelling is afhankelijk van de arbeidsmarktwaarde, wensen en eisen van de kandidaat ten aanzien van een nieuwe baan.

Doelgroep

Mensen die gedwongen of vrijwillig op zoek zijn naar een andere externe functie en daarbij intensief begeleid willen worden.

Werkwijze

Voordat een kandidaat start met het Outplacementtraject, vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats met een loopbaanadviseur van Van Dam Loopbaanbegeleiding. In dit gesprek wordt afgestemd of de wensen en verwachtingen van de kandidaat en het productaanbod voldoende op elkaar aansluiten. Het Outplacementtraject bestaat uit een heroriëntatie fase en een marktgerichte fase. De heroriëntatie fase duurt 1 tot 3 maanden, afhankelijk van het vertrekpunt van de kandidaat.

Heroriëntatie fase 
In de heroriëntatie fase staan ontslagverwerking en de oriëntatie op loopbaanalternatieven centraal. Kandidaten doorlopen een gedegen programma met opdrachten en (online) testen op het gebied van persoonskenmerken, loopbaanwaarden, competenties, kernkwadranten, werkvelden en beroepen. Dit helpt de kandidaat om antwoord te vinden op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? De uitkomsten hiervan worden tijdens de tweewekelijkse loopbaansessies besproken. Aan het eind van deze fase maakt de kandidaat een profielschets, bestaande uit een persoonsprofiel en een beroepsprofiel. In het persoonsprofiel beschrijft de kandidaat zijn/haar inzichten omtrent kwaliteiten, sterkte/zwakteanalyse en kennis en vaardigheden door antwoord te geven op de vragen: Wie ben ik? en Wat kan ik? In het beroepsprofiel beschrijft de kandidaat de gewenste functie en werksituatie, oftewel: Wat wil ik? Gekoppeld aan de profielschets maakt de kandidaat een plan van aanpak waarin wordt beschreven op welke wijze een nieuwe functie wordt gevonden en de activiteiten die nodig zijn om dit te realiseren.

Marktgerichte fase
In de marktgerichte fase gaat de kandidaat uitvoering geven aan het plan van aanpak. De kandidaat heeft, naast de individuele sessies eens per twee weken, de mogelijkheid om deel te nemen aan de tweewekelijkse groepsgewijze mobiliteitstrainingen van Van Dam Loopbaanbegeleiding. De kandidaat wordt actief begeleid bij sollicitatie- en netwerkactiviteiten. Met behulp van vacatureanalyses wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van gerichte sollicitatiebrieven en een goed CV en het effectief solliciteren via social media, zoals Linkedin. Daarnaast worden sollicitatiegesprekken en netwerkgesprekken voorbereid. De loopbaanadviseur ondersteunt bovendien bij jobsearch en maakt daarbij gebruik van nieuwe en bestaande netwerken. Van Dam Loopbaanbegeleiding werkt in deze fase nauw samen met enkele gerenommeerde selectiebureaus.

Meer informatie & Aanmelden