Loopbaanworkshop

Groepsgewijze loopbaanontwikkeling

Aanbieder

Van Dam Loopbaanbegeleiding

Tijdsduur

Een dag van 9.30 - 16.00 uur

Kosten

De Loopbaanworkshop bedraagt € 200 exclusief BTW en inclusief workshopmap en lunch. Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Doelstelling

De deelnemer heeft na afloop inzicht in zijn/haar loopbaanwaarden en competenties en de betekenis hiervan voor zijn/haar loopbaanrichting.

Programma

Dagdeel 1: Fasen in een loopbaan en waarden in werk
Dagdeel 2: Competenties, loopbaanstijlen en wat te doen met de opgedane inzichten

Doelgroep

Mensen die reeds enige jaren werkzaam zijn en groepsgewijs een dag wensen stil te staan bij hun loopbaanontwikkeling.

Werkwijze

In een groep van maximaal 8 personen wordt gewerkt aan het vergroten van inzichten ten aanzien van de eigen loopbaanontwikkeling. De deelnemer gaat zowel plenair als in tweetallen actief aan de slag met waarden in werk, sterke en minder sterke kanten en interesses. De workshop bestaat uit 2 aanééngesloten dagdelen van elk 3 uur.

Meer informatie & Aanmelden