Loopbaantraject

Zoek werk dat bij je past

Aanbieder

Van Dam Loopbaanbegeleiding

Tijdsduur

Het Loopbaantrajecht duurt 3 maanden en bestaat uit 6 sessies, die gemiddeld eens per twee weken plaatsvinden.

Kosten

Het Loopbaantraject bedraagt € 960 exclusief BTW. Dit tarief is op basis van 6 individuele sessies van 1,5 uur. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Doelstelling

Een individueel begeleidingstraject waarin gewerkt wordt aan een duidelijk profiel en een plan van aanpak om gericht aan de persoonlijke loopbaandoelen te werken.

Doelgroep

Mensen die reeds enige jaren werkzaam zijn en die zich individueel wensen te heroriënteren op hun loopbaanontwikkeling.

Werkwijze

Voordat een kandidaat zich aanmeldt voor het Loopbaantraject, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met een loopbaanadviseur van Van Dam Loopbaanbegeleiding. In dit gesprek wordt afgestemd of de wensen en verwachtingen van de kandidaat en het productaanbod voldoende op elkaar aansluiten. Kandidaten doorlopen een gedegen programma met opdrachten en (online) testen op het gebied van persoonskenmerken, loopbaanwaarden, competenties, kernkwadranten, werkvelden en beroepen. Dit helpt de kandidaat om antwoord te vinden op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? De uitkomsten hiervan worden tijdens de tweewekelijkse loopbaansessies besproken.

Resultaat 

Aan het eind van het traject maakt de kandidaat een profielschets, bestaande uit een persoonsprofiel en een beroepsprofiel. In het persoonsprofiel beschrijft de kandidaat zijn/haar inzichten omtrent kwaliteiten, sterkte/zwakteanalyse en kennis en vaardigheden door antwoord te geven op de vragen: Wie ben ik? en Wat kan ik? In het beroepsprofiel beschrijft de kandidaat de gewenste functie en werksituatie, oftewel: Wat wil ik? Gekoppeld aan de profielschets maakt de kandidaat een plan van aanpak waarin de loopbaandoelen worden beschreven met de activiteiten die nodig zijn om deze te realiseren.

Meer informatie & Aanmelden