Loopbaancheck

stilstaan bij je loopbaanontwikkeling

Aanbieder

Van Dam Loopbaanbegeleiding

Tijdsduur

De Loopbaancheck is een eenmalige sessie van anderhalf uur met een loopbaanadviseur  van Van Dam Loopbaanbegeleiding.

Kosten

De Loopbaancheck bedraagt € 200 exclusief BTW op basis van een sessie van 1,5 uur en  een half uur voorbereidingstijd van de loopbaanadviseur. 

Doelstelling

De Loopbaancheck is een diepgaand gesprek tussen een loopbaanadviseur van Van Dam  Loopbaanbegeleiding en de kandidaat. De volgende onderwerpen worden besproken:

  •  Huidige functie, werksituatie en loopbaanfase
  •  Opleiding en werkervaring
  •  Gewenste loopbaanontwikkeling
  •  Adviezen voor te ondernemen actie

Doelgroep

Mensen die in een éénmalige sessie wensen stil te staan bij hun loopbaanontwikkeling.

Werkwijze

Kandidaten ontvangen voorafgaand aan de Loopbaancheck per mail een uitgebreide  vragenlijst betreffende de loopbaansituatie. Deze vragenlijst dient vooraf geretourneerd  te worden en vormt leidraad voor het gesprek.

Resultaat 

Aan het eind van de Loopbaancheck heeft de kandidaat inzicht in de huidige  loopbaansituatie, loopbaanfase en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Meer informatie & Aanmelden